Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Vitamin B12

Ferrovit Mega (H/50v)
#Vui_tết
Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm
4.5
Neurobion VItamin B1 B6 B12 Merck (H/50v)
#Bán_chạy
Hộp 5 vỉ x 10 viên bao đường
4.5
Neurogesic M Pulse Ấn Độ (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
4.5
Seacaminfort Mecobalamin 1500ug Hà Tĩnh (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
4.5
Vitamin 3B Abipha (H/100v)
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên
4.5