Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Trimeprazin

Vastarel MR Trimetazidine dihydrochloride 35mg Servier (H/60v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 30 viên nén phóng thích biến đổi
4.5