Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Tobramycin

Tobramycin 0.3% nhỏ mắt Traphaco (Cọc/10lọ/6ml)
#Bán_chạy #Sản_phẩm_hot #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Cọc 10 lọ x 6ml
4.5
Tobrex 3mg/ml nhỏ mắt Alcon Novartis (Lọ/5ml)
#Bán_chạy #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Lọ 5ml
4.5