Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Tetracain

Tyrotab Pharmedic (H/80v)
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 8 viên
4.5