Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Telmisartan

Cilzec Telmisartan 40mg Mega (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Cilzec Telmisartan 80mg Mega (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Levistel Telmisartan 80mg Tây Ban Nha (H/28v)
#Vui_tết
Hộp 4 vỉ x 7 viên
4.5
Micardis 40mg Boehringer (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Micardis Plus 40mg/12.5mg Đức (H/30v) date 09/2025
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Telmisartan Stella 40mg (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Telzid 40/12.5 Medisun (H/60v)
#Vui_tết
Hộp 6 vỉ x 10 viên nén
4.5