Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Sulfamethoxazol

Babytrim New TW1 Pharbaco (H/10 gói/1.5g)
#Vui_tết
Hộp 10 gói x 1.5g
4.5
Cotrimoxazole 800/160mg Stella (H/100v)
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
4.5
Cotrimxazon 960mg Cửu Long (H/100v)
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên
4.5
Trimeseptol 400/80 Hà Tây (H/500v)
#Vui_tết
Hộp 25 vỉ x 20 viên nén
4.5