Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Selen

Bisufat Phil (H/100v)
#Vui_tết
Hộp 20 vỉ x 5 viên nang
4.5
Maecran Kolmar Pharma Hàn Quốc (H/60v)
#Vui_tết
Hộp 12 vỉ x 5 viên
4.5
NQV Daily SG Mỹ (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3vỉ x 10 viên
4.5