Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Sắt Ferric

Polyhema Hà Nam (H/40o/10ml)
Hộp 40 ống x 10ml
4.5