Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Sâm Ấn Độ (Withania Somnifera)

Artrex Ấn Độ (H/60v)
Hộp 6 vĩ x 10 viên nang
4.5