Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Rosuvastatin

Crestor Rosuvastatin 10mg Astrazeneca (H/28v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 14 viên nén bao phim
4.5
Crestor Rosuvastatin 5mg Astrazeneca (H/28v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 14 viên nén bao phim
4.5
Devastin Rosuvastatin 20mg Bình Định (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
4.5