Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Risedronat

Drosperin 20 Abbott (H/28v)
#Vui_tết
Hộp 1 vỉ x 28 viên
4.5