Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Rifampicin

Rifampicin 300mg Mekophar (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên
4.5