Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Rabeprazole

Barole 20 Rabeprazol 20mg Mega (H/100v)
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên
4.5
Pariet 20mg Esai (H/14v)
#Vui_tết
Hộp 1 vỉ x 14 viên nén bao tan trong ruột
4.5
Rabeto Rabeprazol 40mg Flamingo Ấn Độ (H/100v)
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên
4.5