Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Promethazin Hydroxyethyl Hydroxyd