Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Progesteron

Progendo Pregesteron 200mg Procaps S.A (H/30v)
Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm
4.5
Utrogestan 100mg Besins (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm
4.5
Utrogestan 200mg Besins (H/15v)
#Vui_tết
Hộp 1 vỉ x 15 viên nang mềm
4.5