Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Phytomenadion (Vitamin K1)