Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Ô Tặc Cốt (Mai Mực/Os Sepiae)

Gastrogel Pharmedic (H/100v)
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén nhai
4.5
Gastrogel Pharmedic (Lọ/80v)
Hộp 1 lọ 80 viên nang
4.5