Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Metronidazole

Metronidazole 250mg Stella (H/20v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 10 viên
4.5
Safaria viên đặt Farmaprin Moldova (H/10v)
#Vui_tết
Hôp 2 vỉ x 5 viên
4.5
Yspbiotase Malaysia (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên
4.5