Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Metformin hydrochloride

Glucophage XR Metformin 750mg Merck (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 15 viên
4.5
Glucovance 500mg/5mg Merck (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 15 viên nén bao phim
4.5
Janumet 50mg/500mg MSD(H/28v) Date 05/2025
#Vui_tết
Hộp 4 vỉ x 7 viên nén
4.5
Xigduo Xr 10mg/1000mg Astrazenenca (H/28v)
#Vui_tết
Hộp 4 vỉ x 7 viên
4.5