Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Metformin

Glucofine 500mg Domesco (H/50v)
#Vui_tết
Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim
4.5
Glucophage Metformin 850mg Merck (H/100v)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao phim
4.5
Panfor Sr Metformin 500mg Mega (H/100v)
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên
4.5
Trajenta Duo 2,5mg/500mg Boehriger (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
4.5