Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Mebendazol

Benda 500mg Thai Nakorn (Hộp/12hộp nhỏ/1v)
#Vui_tết
Hộp 12 hộp nhỏ x 1 viên
4.5
Fugacar 500mg Người Lớn Janssen (H/1v)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 1 vỉ x 1 viên
4.5
Fugacar 500mg Trẻ Em Janssen (H/1v)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 1 vỉ x 1 viên
4.5