Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Magnesi Hydroxyd

Atirlic Forte An Thiên (H/20gói/10g)
#Vui_tết
Hộp 20 gói x 10g
4.5
Trimafort Daewoong Hàn Quốc (H/20gói/10ml)
#Vui_tết
Hộp 20 gói x 10ml
4.5