Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Levonorgestrel

New Choice Nam Hà (H/700v)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 25 vỉ x 28 viên nén
4.5
Newz Avalo tránh thai hồng Ba Đình (H/28v)
#Vui_tết
Hộp 1 vỉ x 28 viên
4.5
Rigevidon 21+7 Gedeon Richter (H/84v) date 09/2025
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 28 viên
4.5