Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Lactobacillus Acidophilus

Itamelagin viên đặt Fulton (H/10v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 5 viên đặt âm đạo
4.5
Mentarelax 450mg (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5