Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Lacidipin

Huntelaar Lacidipine 4mg Davipharm (H/60v)
#Vui_tết
Hộp 6 vỉ x 10 viên
4.5
Lacipil Lacidipine 4mg GSK (H/28v)
Hộp 4 vỉ x 7 viên nén bao phim
4.5