Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất L-Histidin

Amiyu Granules 2.5g Nhật Bản (H/30g/2.5g)
#Vui_tết
Hộp 30 gói x 2,5g
4.5