Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất L-Cystine (L – Cysteine)

Cystine B6 Bailleul Pháp (H/20v)
#Vui_tết
Hộp 1 vỉ 20 viên
4.5
L Cytine l - cystine Santex Pharma (H/60v)
#Vui_tết
Hộp 12 vỉ x 5 viên
4.5