Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Ivermectin

Ivermectin 3A.T Ivermectin 3mg An Thiên (H/4v) Date 06/2025
#Vui_tết
Hộp 1 vỉ x 4 viên nén bao phim
4.5
Ivermectin 6mg Tablets An Thiên (H/4v) Date 06/2025
#Vui_tết
Hộp 1 vỉ x 4 viên
4.5
Pizar ivermectin 6mg Davipharm (H/4v)
#Vui_tết
Hộp 1 vỉ x 4 viên
4.5