Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Itraconazol

Eszol itraconazole 100mg India (H/10v)
#Vui_tết
Hộp 1 vỉ x 10 viên
4.5
Sporal Itraconazol 100mg Janssen (H/4v)
#Vui_tết
Hộp 1 vỉ x 4 viên
4.5