Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Hyoscine

Buscopan 20mg/Ml tiêm Boehringer (H/10o/1ml)
#Vui_tết
Hộp 10 ống x 1 ml
4.5