Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Hydroclorothiazid

Coaprovel 150/12.5mg Sanofi (H/28v)
Hộp 2 vỉ x 14 viên nén bao phim
4.5
Ebitac 12.5 10mr/12.5mr Farmak (H/20v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
4.5
Lorista H 50/12.5mg Slovenia (H/28v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 14 viên
4.5
Micardis Plus 40mg/12.5mg Đức (H/30v) date 09/2025
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Telzid 40/12.5 Medisun (H/60v)
#Vui_tết
Hộp 6 vỉ x 10 viên nén
4.5