Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Glucosamin

Arthroease Glucosamin Eloge France (H/30gói/3g)
Hộp 30 gói x 3g thuốc bột uống
4.5
Gliatilin 1000mg/4ml Lifepharma (H/5o/4ml)
#Vui_tết
Hộp 5 ống x 4ml
4.5