Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Ginkgo biloba

Gilovit ginkgo biloba Nam Hà (H/30v) Date 12/2024
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm
4.5
PM Remem Ginkgo Biloba 120mg Max Biocare (H/60v)
#Vui_tết
Hộp 5 vỉ x 12 viên
4.5