Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Furosemid

Franilax 50mg/20mg Davipharm (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
4.5
Furosemide 40mg Mekophar (H/300v)
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 30 viên
4.5
Furosemide 40mg Traphaco (H/40v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 20 viên
4.5
Vinzix Furosemid 20mg/2ml Vĩnh Phúc (H/10o/2ml)
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 5 ống
4.5
Vinzix Furosemid 40mg Vĩnh Phúc (H/250v)
Hộp 5 vỉ x 50 viên nén
4.5