Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Fexofenadin

Bixofen 180 Fexofenadin 180mg BRV Healthcare (H/10v)
#Vui_tết
Hộp 1 vỉ x 10 viên
4.5
Fexoboston 180mg Boston (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Fexoboston 60mg Boston (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Fexofenadin 120mg Cửu Long (H/10v)
Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim
4.5
Fexofenadin 60mg Cửu Long (H/10v)
Hộp 1 vỉ x 10 viên nén
4.5
Telfast BD Fexofenadin 60mg Sanofi (H/10v)
#Bán_chạy
Hộp 1 vỉ x 10 viên
4.5
Telfast HD Fexofenadin 180mg Sanofi (H/10v)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 1 vỉ x 10 viên
4.5
Telfor Fexofenadin 120mg DHG Hậu Giang (H/20v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim
4.5