Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Fenofibrat

Fenosup Lidose Fenofibrat 160mg Hyphens (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Lipanthyl Fenofibrate 200mg Abbott (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 15 viên
4.5
Lipanthyl NT Fenofibrate 145mg Abbott (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Lipanthyl Supra Fenofibrate 160mg Abbott (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5