Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Erythromycin

Erythromycin 250mg Vidipha (H/100v)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên
4.5
Erythromycin 500mg Khánh Hòa (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên
4.5
Erythromycin 500mg Vidipha (H/100v)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên
4.5