Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Ergocalciferol (Vitamin D2)