Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Empagliflozin

Jardiance 10mg Boehringer Ingelheim (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Jardiance 25mg Boehringer Ingelheim (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5