Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Doxazosin Mesylat

Carduran Doxazosin 2mg Pfizer (H/10v) date 02/2025
#Vui_tết
Hộp 1 vỉ x 10 viên
4.5