Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Diclofenac Natri

Diclofen 50mg Pharmedic (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Diclofenac 50mg Hà Nội (H/500v)
#Vui_tết
Hộp 50 vỉ x 10 viên nén
4.5
Diclofenac 50mg Vĩnh Phúc (H/500v)
Hộp 50 vỉ x 10 viên nén bao phim
4.5
Difelene diclofenac 50mg Thái Lan (H/10v)
#Vui_tết
Hộp 1 vỉ x 10 viên nén
4.5
Voltaren 100mg viên đặt Novartis (H/5v)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 1 vỉ x 5 viên đặt
4.5
Voltaren 25mg Novartis (H/100v)
#Bán_chạy
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
4.5