Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Colchicin

Cocilone Colchicine 1mg Brawn Ấn Độ (Cọc/10h/10v)
#Bán_chạy #Vui_tết
Cọc 10 hộp x 10 viên nén
4.5
Colchicin 1mg Traphaco (H/20v)
#Vui_tết
Hộp 1 vỉ 20 viên nén
4.5
Colchicine 1mg Mayoly Spindler Pháp (H/20v)
#Vui_tết
Hộp 1 vỉ 20 viên nén
4.5
Colchicine Galien DP 3/2 (H/20v)
Hộp 2 vỉ x 10 viên
4.5
Dochicin Colchicin 1mg Đồng Tháp (H/20v)
#Bán_chạy
Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
4.5