Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Clorpromazin Hydroclorid

Aminazin 25mg Đà Nẵng (Lọ/500v)
#Vui_tết
Lọ 500 viên
4.5