Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Clopidogrel

DuoPlavin 75mg/100mg Sanofi (H/30v) date 05/2025
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Ridlor Clopidogrel 75mg Mega (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5