Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Clarithromycin

Caricin Clarithromycin 500mg Ica (H/12v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 4 viên nén bao phim
4.5
Clarithromycin 500mg Stella (H/28v)
#Vui_tết
Hộp 4 vỉ x 7 viên
4.5