Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Celecoxib

Celecoxib 200mg Domesco (H/30v) date 12/2024
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Celecoxib 200mg Đồng Nai (Lọ/100v)
#Bán_chạy #Vui_tết
Lọ 100 viên nang cứng
4.5
Celestal Celecoxib 200mg Ấn Độ (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên nang
4.5
Fuxicure 400 celecoxib 400mg Ấn Độ (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng
4.5
Locobile Celecoxib 200mg Windlas Ấn Độ (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5