Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Cefuroxime

Arme Cefu 500mg Z150 (H/10v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 5 viên nén bao phim
4.5
Bifumax Cefuroxime 500mg Bình Định (H/10v)
Hộp 2 vỉ x 5 viên nén bao phim
4.5
Cefuroxim 250mg Cửu Long (H/10v)
Hộp 1 vỉ x 10 viên
4.5
Cefuroxim 500mg Cửu Long (H/10v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 5 viên bao phim
4.5
Cezirnate Cefuroxim 500mg TW25 Uphace (H/20v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 10 viên
4.5
Quincef 125 Mekophar (H/10gói/3,8g)
#Vui_tết
Hộp 10 gói x 3.8g
4.5