Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Carbamazepine

Tegretol Carbamazepine 200mg Novartis (H/50v) Date 09/25
#Vui_tết
Hộp 5 vỉ x 10 viên nén
4.5