Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Cao Withaniae Somniferae (Winter Cherry)

Artrex Ấn Độ (H/60v)
Hộp 6 vĩ x 10 viên nang
4.5