Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Cafein

Cenflu Ceteco TW3 (H/100v)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
4.5
Paralmax Extra Boston (H/180v)
#Vui_tết
Hộp 15 vỉ x 12 viên
4.5
Phaanedol Plus EXTRA NIC (H/180v)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 15 vỉ x 12 viên
4.5